Klub vznikl v roce 1996 jako Fit studio Dvojka, založila jej DVOJKA
cvičitelek Tatranu Sedlčany, Alena Novotná a Miluše Hrazánková. Obě
s nadšením v pronajatých prostorech zahájily činnost v tomto tehdy
velice populárním a rychle se rozvíjejícím a převážně dívčím sportu.

     Nejprve se rozjela skupinová cvičení žen, kdy v té době navštěvovalo
hodiny aerobiku kolem 50 žen, a poté i rekreační cvičení dětí. V té
době se úspěšně šířila i závodní podoba aerobiku, vznikl nový, velmi
oblíbený sport a obě cvičitelky se staly i trenérkami dětí. Dvojka stála
u samých začátků dětského sportovního aerobiku v ČR, a pohybuje se
v jeho špičce až dodnes, už téměř 26 let….

     Současně se rozvíjela i rekreační forma aerobiku. Hodin a různých
cvičebních stylů přibývalo, plné tělocvičny vyzařovaly nadšení všech
příznivkyň tohoto tanečního, rytmického, dynamického pohybu.

     Cvičitelky pořádaly také víkendy i týdny s aerobikem a později i
zahraniční zájezdy se cvičením, které se těšily obrovskému zájmu .

     V roce 1998 se zakladatelky klubu rozešly a klub změnil název na
Aerobik studio Dvojka a spolu s Alenou Novotnou a jejím manželem
Otou začala jako cvičitelka a trenérka působit v klubu Kristýna
Koubová (dnes Faktorová). Všichni tři stojí v čele klubu dodnes a
pomáhá jim celá řada obětavých cvičitelek a trenérek. Jmenovat je
třeba Jitku Gyomberovou, Simonu Sůsovou, Evu Moulíkovou, později
Katku Haasovou, Evu Hrazánkovou a další. Většina z nich se cvičení
věnuje dodnes.

     Od roku 2002 má klub vlastní prostory-tělocvičnu manželů Novotných
v Zahradní ulici.

V závodním aerobiku se klubu podařilo prosadit do špičky v ČR a
získat řadu cenných, i mezinárodních úspěchů. Díky poctivé práci,
nadšení všech kolem, podpoře rodičů i „čichu“ na talenty, se malému
klubu v malém městě podařilo získat až neuvěřitelné úspěchy- tituly mistrů
republiky, Evropy i světa.

Z nejúspěšnějších závodníků jmenujme alespoň některé :

Pavel Sirotek, Kristýna Koubová, Veronika Papežová, Barbora a Romana Janečkovy,
Katka a Vojta
Ešnerovy, Markéta Boumová, Nikola Krušinová, Jan Heřman, Michal Váňa,
David Pilík,Veronika Sosnovcová, Veronika Šeráková, Marie
Bezkočková, Míša Zelenková,
Luboš Hanus.

     V současné době cvičí ve Dvojce asi 230 dětí v rekreačních skupinách
a přípravkách, nově funguje skupina „FIT DANCE“, Dvojka je zapojená
v projektu „Děti na startu“ pro předškolní děti i pro školní děti v rámci
kroužku na 2.ZŠ Propojení. Dále cvičení Rodičů a dětí pro maminky
s malými cvičenci už od 1 roku. Závodníků je nyní ve Dvojce 50 a
vedle Kristýny Faktorové a Aleny Novotné pomáhá s dětmi kolektiv
mladých trenérek, převážně bývalých nebo současných závodnic
v čele s Nikolou Krušinovou.

     Pro dospělé organizuje letos Dvojka 12 hodin cvičení týdně. Jumping
a bosu vede Eva Hrazánková, zumbu Eva Moulíková s dcerou Evou,
relaxační jógu Dáša Hellerová, cvičení na míčích Alena Novotná,
dance aerobik Jitka Gyomberová, power jógu Ondra Sůsa a Katka
Haasová, cvičení na TRX Ondra Sůsa. Klub stále pořádá pobytové akce
se cvičením-víkendy v Třeboni a na Měříně, týdny v Chorvatsku,
soustředění pro děti na Blaníku, příměstské tábory a aerobiková
show i vystoupení pro veřejnost.

     Věkové rozložení návštěvníků Dvojky je velmi široké- od miminek
z Rodičů a dětí přes Děti na startu (předškoláci) a přípravky aerobiku
(6-10let) Fit dance a závodníky (8-20let) až k dospělým, kdy
nejstarším cvičenkám je kolem 60 let.

Dvojka průběžně obměňuje styly, zapojuje nové cvičitele i trenérky a
snaží se držet krok s novými trendy. Stále plná tělocvična spokojených
cvičenek a velký zájem dětí i dospělých svědčí o tom, že se jí to daří.

Tento rok oslaví sedlčanský klub 26 let své existence.